Road trip. Tecachapi, California. Männikäbid. Yarko ei uskunud oma silmi. Muidu ta ikka ju harjunud käbisid püüdma, aga nood osutusid enam kui suureks suutäieks. Oh seda ilma ja imesid...
/.../ The outstanding characteristic of Coulter Pine is the large, spiny cones which are 20-40 cm long, and weigh 2-5 kg when fresh. Coulter pines produce the largest cones of any pine tree species. The large size of the cones has earned them the nickname "widowmakers" among locals./.../
09/12/2013