Jäälill/Ice Flower

Yarko ujumisauk puha jääs./What the heck happened to my swimming hole?!

Pauli eesti keele sõnavara muudkui täieneb.Värske lisa - LÖRTS.
There's a new word in Paul's Estonian vocabulary: LÖRTS (slush)

Walk on the water
Dec05/2014