VOOLIKU-TEST on rahvusvaheliselt tunnustatud, spetsiaalselt saksa lambakoertele kohaldatud töökatse, hindamaks isendite vastavust tõustandardile. Katse loetakse sooritatuks, kui koer hullub kastmisvoolikust väljutatava veejoa peale, seda jätkuvalt ning jõuliselt hammustades. Hammustamine peab vahelduma valju ähkimise, edasi-tagasi kihutamise ning silmade punnitamisega (fotod 1 ja 2).
Soovitav on, et lõugade tööle lisandub esijäsemete sihipärane kasutamine muda-augu tekitamiseks (foto 3).
Katse läbiviimise tingimusi on lubatud varieerida, sõltuvalt koeraomaniku elukohast ja taluvuslävest. Näitena toodud vooliku-katse viidi läbi aiatiigi regulaarse kevadise tühjendamise ning puhastamise käigus. Kastmisvooliku üks ots on katset sooritava koera eest varjatud ning asetseb otsapidi aiatiigis (foto 4). Teine, katsetulemust määrav ots asetseb järsuvõitu kanjonikaldal (vaata uuesti foto 1). Vesi väljub viimati nimetatud voolikuotsast ühtlase, keskmise survega. Kõrgema astme katsetulemuse saavutamiseks kasutatakse tugevamat survet, kuid seda katsemeetodit polnud mõistlik antud vanuseklassis koera ning antud maastikuliste iseärasuste puhul rakendada.
Kirjeldatud vooliku-katse tulemueks saavutas saksa lambakoer Lilli vom Neumond maksimumpunktid.
Fotol 5 on katse läbiviimiseks kasutatud aiatiik täidetud kujul.


April 20/2017
"If you didn't get dirty you didn't play." - Unknown